Nauczanie zdalne-materiały do pracy dla słuchaczy

W załącznikach materiały do pracy dla słuchaczy.

Czytaj więcej!

Nieczynny sekretariat

Dyrektor Zespołu Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy informuje, że od 13.03.2020 od godz. 12:00 do wtorku 17.03.2020 do godz. 08:00 sekretariat szkoły będzie nieczynny.

Czytaj więcej!

Inormacja dotycząca ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego czasowego zamknięcia szkół

W związku z możliwym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zdecydował o czasowym zawieszeniu pracy szkół. W Zespole Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy od dnia 12 marca 2020 aż do dnia 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Prosimy o pozostanie w domach. O dalszych decyzjach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
Dodatkowo prosimy słuchaczy naszej szkoły, by śledzili stronę internetową. W najbliższym czasie pojawiają się na niej informacji i zadania do wykonania w czasie zawieszonych zajęć dydaktycznych.
Rodziców słuchaczy klasy 8 C informujemy, że zaplanowane spotkanie na 17 marca br. zostało odwołane. O nowym terminie spotkania będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Czytaj więcej!

Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Dyrektor Zespołu Szkół dla Dorosłych informuje, że w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem szkoła podejmuje stosowne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży, ich rodzicom oraz pracownikom placówki oświatowej.

Czytaj więcej!

Trwa nabór

Szkoła prowadzi nabór do wszystkich semestrów i klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej
Szkoła prowadzi nabór do wszystkich semestrów i klas Liceum Ogólnokształcącego

Czytaj więcej!