Informacja dla rodziców

Opublikowano: 2019-04-04 10:20, Numer artykułu: 12436 , Autor: K.Wolski

 

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Zespole Szkół dla Dorosłych 100% pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Wszyscy nauczyciele deklarują przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo dla słuchaczy, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

 

W związku z powyższym bardzo proszę o zgłoszenie wychowawcy klasy do piątku tj. 5 kwietnia ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki dla słuchacza przez szkołę (prośba o określenie dokładnych godzin przebywania słuchacza w placówce). Informacja ta jest dla mnie niezbędna, aby podjąć starania w zakresie prawidłowego zorganizowania opieki dla słuchaczy. Jeżeli w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty, istnieje zagrożenie zawieszenia nawet zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym słuchaczom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. Jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. 

 

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa codziennie  poprzez szkolną stronę internetową.

 

Ponadto informuję, że pod adresemhttps://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

 

Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

 

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

mgr Arleta Górka

Dyrektor Zespołu Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy


Pliki do pobrania: